Leukolion Informatics

Leukolion Informatics, Doç. Dr. Dursun AKASLAN tarafından uluslararası bir şirket olarak ilerlemek üzere kurulum çalışmaları devam etmektedir. Doç. Dr. Dursun AKASLAN, Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümünde görev yapmaktadır.

Leukolion Informatics, Uzaktan Öğretime ilişkin yazılımsal ve donanımsal teknolojileri tasarlamak, üretmek ve geliştirmek üzere çalışmaktadır. Sanal Gerçeklik ve Artırılmış gerçeklik ana çalışma alanlarındandır.

Hakkımızda

Günümüz de dijitalleşme; sağlık, tarım, ulaşım, lojistik, üretim ve eğitim alanlarında başta olmak üzere hayatın her alanında kendini göstermektedir. Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) ile birlikte dünydakai öğrencilerin %91'den fazlasını olumsuz biçimde etkilenmiş olup yüz yüze öğretimden uzaklaşmıştır.

Leukolion Informatics, durum sebebiyle başta örgün öğretimde olmak üzere eğitim ve öğretimde sürekliliğinin sağlanabilmesi için yeni araçlar ve yöntemlerin tasarlanması, üretilmesi ve geliştirilmesi ihtiyacını karşılamak amacıyla hizmetlerine başlamıştır.

Leukolion Informatics, Uzaktan Öğretim yoluyla verilen derslerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerine dayalı olarak öğretilmesi için ihtiyaç duyulan yazılımsal ve donanımsal teknolojileri tasarlamak, üretmek ve geliştirmek üzere hizmet vermeyi planlamaktadır.

Leukolion Informatics, Uzaktan Öğretim yoluyla verilen derslerin hem uzaktan öğretim yoluyla verilmesi hem de ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin gözetimli ve gözetimsiz olarak gerçekleşmesini amaçlamaktadır.

Müşterilerimiz

Leukolion Informatics tarafından Uzaktan Öğretime yönelik tasarlanan, üretilen ve geliştirilen yazılımsal ve donanımsal ürün ve hizmetlerimiz için müşterilerimizle iletişim halindeyiz.